Cine sunt metodiştii?

methodist people
Cine sunt metodiştii, oamenii Bisericii Metodiste Unite sau bisericile ce au la baza doctrina lui Wesley? Bisericile Metodiste sunt...